Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Konsert på Sore Kravik

Konsert på Søre Kravik under Middelalderuka 2015

Foto: Maj-Lis Bogstrand Mogen

Fra Middelalderuka i Numedal

 

tradisjon og kulturressurser

 

Kulturarven er et fellesgode og bidrar til å skape tilhørighet og identitet, gode opplevelser og attraktivitet samt grunnlag for ny verdiskaping.

 

Numedal har ei rik og spennende kulturhistorie som det er god grunn til å være stolt av.  Numedal er rikt på kulturminner, også tilbake fra middelalderen, og er trolig det dalføret i Norge med flest bevarte trebygninger fra tiden før reformasjonen (1537).  I Numedal finner har vi eksempelvis to av landets aller eldste trehus, landets eldste bevarte bolighus, landets eldste bebodde trehus og er dalføret med flest stavkirker. Det blir imidlertid feil å tenke på Numedal som et "fint museum", kulturarven er et fellesgode som skaper mange muligheter også for framtidas Numedal. Å ta godt vare på kulturminnene anses å være en god investering for framtida.

 

Aurland Naturverkstad har gjort følgende oppsummering:

 

"Numedals spesielle utgangspunkt, som både transportåre og et relativt lukket topografisk dalføre har gjort at Numedal har utviklet en historisk egenart som er enestående i norsk sammenheng. Numedal står sterkt som tradisjonsbærer med særlig tyngdepunkt innen middelalder og ettereformatorisk tid (stavkirker og privateide middelalderbygg), sine bygdetun, bunads- og klestradisjoner".

 

Even Tråen peker på nærheten til Kongsberg Sølverk som en viktig faktor i utviklingen av Numedals kulturhistorie.

 

 

Se bilder mv. av kulturminner fra Numedal HER.