Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

steinkors og solkors

 

Steinkorsene

Seinkorsene i Numedal er unike både i Norsk og Europeisk sammenheng. De eldste steinkorsene i Norge ble reist på 80- tallet. Kors av denne typen er kjent i Irland og Skottland, men på det europeiske fastlandet er slike kors bare funnet på Vestlandet og i Numedal.

 

Tradisjonen med korsene har altså ikke oppstått på Vestlandet, men er ført hit fra øyene i vest. Steinkorsene tyder på at den første kristne påvirkningen i dalen kom fra vest med ”Kvitekrist” som vandret over Hardagervidda etter Nordmannsslepene til Numedal.

 

Det store korset ved Rollag kirke er antagelig fra før 1000-tallet og kan ha vært det første kristne samlingspunktet i bygda før kirken ble bygd. Korset ble funnet under gulvet i koret da kirken ble restaurert i 1933, og ble antagelig lagt ned der det sto da kirken ble utvidet med nytt kor i 1666.

 

Foruten det store korset ved Rollag kirke er det funnet to mindre steinkors av denne typen i Flesberg, ett i Rollag og ett i Uvdal. Disse korsene har vært gravmæler på en tidlig vigslet kirkegård.

 

Middelalderske kirkesteder i Buskerud fylke.

 

Solkorsene eller hjulkorsene

Solhjulet, solkorset eller hjulkorset er et av de eldste symboler vi kjenner, og det er brukt over hele verden. I Norge finnes solhjulet i helleristninger fra bronsealderen, år 1800-500 f.Kr. Det er et symbol på solens gang over himmelen og står for den livgivende kraft som besjeler alt.

 

Solkors Uvdal

Solkors ved Uvdal stavkirke

Foto: Elin Halland Simensen

Fra Nore og Uvdal bygdetun

I norrøn mytologi er solhjulet symbol på sola og himmelguden, et Odinskors. Odin ble også kalt Allfader og holdt orden på det utenomjordiske. Da kristendommen kom til landet ble solkorset et symbol på Kristus i himmelrommet. For å få dette til ble det hugget et lite kors i midten av korsarmene. Det var viktig å spille på kjente symboler for å få folket til å akseptere ”Kvitekrist”. Solkorsene ble tatt i bruk senere enn steinkorsene. De ble brukt som innvielseskors i kirkene, der de ble malt eller hugget inn i kirkeveggen og viste at dette var Jesu eiendom.

 

Solkorsene som er funnet på kirkegårdene i Numedal er antagelig gravmæler fra 1200-tallet. Disse korsene er også av keltisk opprinnelse, men i motstetning til steinkorsene er solkorsene vanlige på Østlandet.

 

Solkorsene er laget av kleberstein. Kleberstein finnes ikke i Numedal og korsene må derfor ha blitt fraktet hit. Kanskje som botsøvelser. Det er funnet solkors ved Rollag og Uvdal kirker og fragmenter av solkors ved Svene og Nore kirker (www.visitmiddelalderdalen.no).

 

 

Fant del av hjulkors fra middelalderen.

 

Les mer:
- Fritjov Birkeli: Norske Steinkors
- Åsta Østmoe Kostveit: Kors i kake, skurd i tre
- Olav Solhjell: Nore og Uvdal Bygdehistorie
- Rollag bygdebok b. II
- Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker, Buskerud b.1