Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

STAvkirkene

 

(denne siden er under arbeid og ikke ferdigstilt)

 

I Numedal står det fire stavkirker (Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal).

 

Flesberg stavkirke


http://www.visitmiddelalderdalen.no/default.aspx?MenuID=10424
https://no.wikipedia.org/wiki/Flesberg_stavkirke
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Flesberg_stavkirke
http://www.riksantikvaren.no/Tema/Bygningar/Stavkirker/De-enkelte-stavkirkene/Flesberg-stavkirke-tilbygd-og-ombygd

 

Rollag stavkirke

 

http://www.visitmiddelalderdalen.no/default.aspx?MenuID=10425
https://no.wikipedia.org/wiki/Rollag_stavkirke
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Rollag_stavkirke
http://www.riksantikvaren.no/Tema/Bygningar/Stavkirker/De-enkelte-stavkirkene/Rollag-stavkirke-med-paabygg-i-alle-himmelretninger
http://www.norgeskirker.no/wiki/Rollag_kirke

 

Nore stavkirke

 

http://www.visitmiddelalderdalen.no/default.aspx?MenuID=10426
https://no.wikipedia.org/wiki/Nore_stavkirke
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Nore_stavkirke
http://www.riksantikvaren.no/Tema/Bygningar/Stavkirker/De-enkelte-stavkirkene/Nore-stavkirke-korskirke-ogsaa-i-middelalderen
http://www.norgeskirker.no/wiki/Nore_gamle_kirke
http://www.nrk.no/buskerud/nore-stavkirke-pusses-opp-1.267308
http://www.aftenposten.no/kultur/Kan-bli-nodt-til-a-selge-stavkirker-7888652.html

 

Uvdal stavkirke

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Uvdal_stavkirke
http://www.visitmiddelalderdalen.no/default.aspx?MenuID=10427
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Uvdal_stavkirke
http://www.riksantikvaren.no/Tema/Bygningar/Stavkirker/De-enkelte-stavkirkene/Uvdal-stavkirke-fargesprakende-kirkerom
http://www.norgeskirker.no/wiki/Uvdal_gamle_kirke