Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Skihistorie

 

I 1769 vart Numedalske Skiløber Compagnie oppretta. Kompanisjefen var kaptein Melchior de Lund. Men alt i 1773 vart skiløparkompania nedlagt for å bli gjenoppretta som musketterkompani (Bygdehistoria for Nore og Uvdal, bind 1, s. 388).

Kompaniet hadde øvingsplass på Stråkan ved Rollag stavkirke. En må gå ut fra at skiløpersoldatene var de ypperste på ski - og i sin tid profesjonelle skiløpere (formidlet av Steinar Berthelsen).

 

 

Som utdrag fra skihistoria fra Numedal kan du lese mer om dette:

 

- Fra Tveitbakken til Vikersund og Planica

- Ski- og skistavproduksjon

- Skismurning

- Kjente Numedøler (mange er idrettsutøvere med ski på beina)