Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

sagn og historier

 

"I Numedal findes flere mærkelige Fieldhuler, der efter Sagnet have tient Jetter og Trold som tilhold, og her fandtes der ogsaa paa Olaf Tryggvasons Tid fleer "tröll" end noget andet Sted i Norge" (Norske Folke-Sagn, Andreas Faye).

 

Sagn

Sagn (av det norrøne verbet segja, «å fortelle noe», altså «sagn» som i «utsagn») er en kort, ofte enepisodisk, muntlig fortelling nært knyttet til folketroen. Sagnet forteller om krefter mennesket ikke kan kontrollere, og som det bør passe seg for.

 

I motsetning til eventyret, der helten seirer over motstanderen, ender sagnet stort sett med nederlag for hovedpersonen. Sagn skiller seg fra eventyr ved at fortellinger utgir seg for å være sanne. Mens eventyr ikke er knyttet til bestemte steder og dertil foregår i en ubestemmelig tid, forsterkes sagnenes virkelighetstilknytning ved at begivenhetene ofte oppgis å ha foregått på et navngitt sted med navngitte personer. Ikke desto mindre finner vi ofte samme fortelling knyttet til mange forskjellige steder. Dette kaller vi vandresagn i motsetning til lokalsagn som bare finnes på ett sted (utdrag fra Wikipedia).

 

Her er noen sagn med tilknytning til Numedal:

 

- Sagnet om Nume Vardebygger

- Sagn og historier (samling)

- Brudekronen i Numedal (Klevarsagnet - vandresagn)

- Fossegrimen læremester i felespill

- Kirkeklokkene i Veggli

- Skattegraving i Rollag

- Kone av huldreætt

- Rosens vinger (omtale av bok basert på sagn om store forekomster i gruve i Numedal)

 

Historier

Historiene ikke bare utgir seg for å være sanne, men er bygd på faktiske hendelser. De har i alle fall en kjerne av sannhet i seg, men det kan hende at fortelleren har lagt til litt mer enn det faktisk er dekning for. Nedenfor er noen historier fra Numedal. Det mangler ikke på dramatikken i mange tilfelle:

 

- Tunhovdskrubben

- Sevleguten

- Steget ved Juvfossen

- Rispe om spelemannstreff i Numedal i gamle dagar

 

Samlinger på historier.no

Samlinger av historier, eventyr og sagn finnes på historier.no. Kommunevise søk innen Numedal gir flest resultater for Flesberg. Noen lenker dukker opp for flere av kommunene:

 

- Fra Flesberg

- Fra Nore og Uvdal

- Fra Rollag

 

Tro og overtro

Se NRK-programmet om tro og overtro i Numedal:

 

- Tro og overtro i Numedal (NRK TV)