Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

 

kunstnere inspirert av numedal

 

Numedal har gjennom historien hatt mange dyktige utøvere innen folkekunsten. I dagens Numedal har vi flere kunstnere som utmerker seg - noen er listet opp under "Kjente Numedøler".

 

Vi har også hatt kunstere på besøk utenfra som har latt seg inspirere av folk og landskap i Numedal. Blant kjente navn kan nevnes Adolph Tidemand (Folk og folkedrakter fra reise i 1848), Eilif Petersen, Eyolf Soot (Flatbrødkjerring fra Rollag Prestegård 1885), Hans Fredrik Borgen, Harriet Backer, Henrik Sørensen, Jacob Gløersen, Johan Fredrik Eckersberg og Rolf Nesch (slakting av rein hos Opdahl Renkompani, slutten av 1950-tallet). Her er noen eksempler:

 

- Bondeinteriør fra Skjønne, Adolph Tidemand

- Flatbrødkjerring, Eyolf Soot

- Gjetergutter, Jacob Gløersen

- Ingeborg Skjønne, Adolph Tidemand

- Interiør fra Uvdal stavkirke, Harriet Backer

- I snekkerverkstedet, Jacob Gløersen

- Kulmile, Jacob Gløersen

- Kvinnedrakt Flesberg, Adolph Tidemand

- Kvinnedrakter fra Numedal, Johan Fredrik Eckersberg

- Niri Knutson Vangestad, Adolph Tidemann

- Skogstudie fra Numedal, Adolph Tidemand

- Solnedgang Numedal, Hans Fredrik Borgen

- Stabbur Fetjan, Eilif Petersen

- Uvdal Stavkirke, Henrik Sørensen