Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Frost

Frost

Foto: Solveig Løkseth

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

Folkekunst og håndverk

 

Det er sagt av fleire at folkekunsten i Numedal ikkje har eit eige uttrykk, det vil seia eit uttrykk eller form ein kan kjenne att og kalle det Numedalskunst. Her har vore mange andre frå Telemark og Hallingdal og sett sine spor. Men desse kom ikkje til å setja varige spor og med det påverke stilutviklinga i Numedal. Grunnen til det er helst at numedalsmålarane hadde funne sin stil da desse framandkarane kom til dalen frå 1820 av. Spørsmålet ein da må stille er, kor fekk numedølane impulsane frå når det ikkje var frå dei gjestande kunstnarane? (Even Tråen)

 

 

 

I litt eldre litteratur om folkekunst og håndverk i Norge har Numedal ofte hatt en nokså beskjeden plass i beskrivelsene. Dette henger nok mye sammen med at de som var forfattere ofte hadde for liten tilgang til materiale og således for lite kunnskap om Numedal sin kulturhistorie på dette området. Nå må vi kunne si at det har skjedd en liten revolusjon her, hvor lokale krefter har bidratt sterkt med å samle stoff og i samspill med andre fagfolk fått publisert bøker og annet materiale som viser Numedal sine rike tradisjoner både innen dekorasjonsmaling, treskurd og folkemusikk for å nevne noe.

 

Her finner du noen smakebiter på dette og mere til - klikk i vei!