Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

trillemarka - rollagsfjell

 

Trillemarka-Rollagsfjell er Norges største skogreservat (148 km2) og ligger i kommunene Nore og Uvdal, Rollag samt Sigdal.

 

Numedal har flere verneområder, kanskje mest kjent er Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat - sammen med Hardangervidda nasjonalpark.  Verneområdet ble opprettet 5.12.2008. Området karakteriseres av gammel artsrik barskog, variert landskap, setermiljøer og kulturminner.

 

Undersøkelser av skogshistorikken i området er omtalt HER. Området har noen av landets eldste grantrær, men dette er ikke nødvendigvis sammenfallende med at skogen er urørt eller urskog. Det har imidlertid ikke vært hogst i det undersøkte området de siste 100-120 årene.

 

Les også om.

- Muligheter og begrensninger for reiselivsutvikling

- Natur- og kulturbasert områdeutvikling

 

Rapporten «Rollag og Trillemarka. Områdeutvikling: Turisme», vektlegger behovet for overnattingstilbud, service og informasjonsknutepunkt, vertskapsrollen og utvikling av aktiviteter og opplevelsestilbud. Rapporten trekker f. eks. frem «Verdens minste hotellkjede», en lokal satsning hvor man har tatt i bruk stabbur som enkle overnattingsplasser. Rapporten bør sees i sammenheng med rapporten til Asplan Viak om utmarks-næringens økonomiske verdi (2010).