Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

skogen i tall

 

Skogen i Numedal har hatt og har stor økonomisk betydning. Under arbeidet med skoghistoria i Rollag ble det kartlagt at verdien av solgt tømmer fra Rollag i perioden 1933-1940 samt 1947-2014 med seinere års kronekurs (2014) er på over 1,31 milliarder kroner (formidlet av Even Tråen).

 

Det står i dag godt over 9 millioner m3 tømmer i skogene i Numedal. I femårsperioden 2010-2014 ble det avvirket over en halv million kubikkmeter, varierende fra 77 000 m3 i 2013 til 132 000 m3 i 2010. 65,0 % av dette var gran, 34,8 % furu og 0,2 % lauvtømmer. Med en årlig nyttbar tilvekst på rundt 210 000 m3, betyr det at det er rom for å utnytte skogen enda mer.

 

 Kommune
Stående kubikkmasse
   Tilvekst
Nyttbar tilvekst
Avvirkning 2010-14, årlig gj. snitt
 Flesberg
2 567 500
79 100
67 200
55 900
 Rollag
2 074 100
64 500
54 800
24 300
 Nore og  Uvdal
4 605 200
103 900
88 300
30 300
 Sum
9 246 800
210 300
110 500

 (alle tall i m3, nyttbar tilvekst er beregnet)

 

Kilde:

- SSB og kommunevise områdetakster i Numedal