Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Vaarflom

Vårflom

Foto: Kari Tveiten

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

Numedalslågen

 

 

Numedalslågen har sine kilder ved Låghellerbotn i Hordaland langt vest og nord på Hardangervidda. Tilsiget herfra og områder nært dette samles i innsjøen Nordmannslågen, som vanligvis regnes som Lågens startpunkt. Med sine 352 km herfra videre gjennom Buskerud og Vestfold til Larvik (opprinnelig Lagarvik – vik ved Lågen) er Numedalslågen Norges tredje lengste elv, etter Glomma og Pasvikelva.

 

Numedalslågen er landets tredje lengste elv og har i lang tid hatt stor betydning som transport- og ferdselsåre gjennom Numedal. I nyere tid har vassdraget fått stor betydning som ressurs for energiproduksjon. Kommunene samarbeider om vassdragsforvaltningen innenfor Grønn-dal samarbeidet. Lågen med sidelevene har også rike og til dels uutnyttede muligheter for fiske og annen rekreasjon.

 

I eldre tid bar elva det nørrøne navnet Nauma, som har gitt den øvre delen av dalføret navn. Navnet Lågen finner vi også i andre vassdrag i Norge og kommer av det norrøne lògr, som betyr vann. Sør for Kongsberg har vi navnene Lardal og Lågendalen, fra lagardal – dalen der Lågen renner.

 

Numedalslågen som transport- og ferdselsåre er nærmere omtalt under temaet «Ferdsel og kommunikasjon»

 

Les mer om Numedalslågen:


• Bergstøl, Tore: Numedalslågens historie. 1964.
• Jan Grønseth (red.): Livet langs Numedalslågen. Villmarksfoto/Bokprosjekt Lågen 2001.