Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
den hvite hesten

Den hvite hesten

Foto: Bjørn Eivind Kofstad

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

Geologi

Geologi er læren om jordas opprinnelse, oppbygging og forandring.

 

Her presenteres berggrunnen i Numedal, samt våre terrengformer og løsmasser, med beskrivelse av når og hvordan de oppstod med lenking til ulike kartoversikter. Bruken av disse ressursene er også omtalt. Klikk på undermenyene for å lese mer.

 

 

Numedal er godt fundamentert på "steingammalt" grunnfjell og løsmassene som ligger oppå berggrunnen har for det meste blitt dannet under isens bevegelser og seinere nedsmelting under siste istid.

 

"Den hvite hesten" på Blefjell (bildet over) er en stor "bit" av mineralet kvarts - med bergartene amfibolitt/gabbro og kvartsitt i området omkring. Spor av bølgeslagsmerker, som ofte kan ses på kvartsittens spalteflater, viser at denne opprinnelig har vært havbunn. "Den hvite hesten" er et landemerke som lyser lang veg i landskapet og er et populært turmål. Berggrunnens spennende historie og varierende egenskaper kan altså være attraktivt som grunnlag for gode opplevelser!