Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tunhovds kvite gull

Skogene i Tunhovd har rike forekomster av en type reinlav som har vært ettertraktet til kranser og dekorasjoner.

 

Ideen om å plukke mose for salg kom opp allerede i 1945, og i 1952 satte plukkinga i gang. Det ble etablert kontakt med blomsterhandler i Oslo, og det ble klart at dette var en virksomhet som kunne gi arbeid til mange.

 

På det meste var det 25 personer som pklukket mose for salg, de fleste var kvinner. Mosen ble lastet opp i jernbanevogner på Nesbyen og sendt til Oslo. Det meste som er sendt på en gang var 7 1/2 vogn.

 

I 1984 ble det etablert en virksomhet i Tunhovd som videreforedlet deler av mosen i bygda. Mosen har gjennom en hel generasjon tilført bygda en viktig ekstrainntekt og bidratt til å sikre bosettingsgrunnlaget.

 

- Tøffe søstre med sans for natur.

 

 

Kilder:

Kåre Olav Solhjell, 1992. Bygdehistorie for Nore  og Uvdal