Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Avkjølende vann

Avkjølende vann

Foto: Ann Sidsel Grøtjorden

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

Reiseliv, handel og service

 

(siden er under arbeid og er ikke ferdigstilt)

 

Etter krigen fikk reiselivsbedriftene i Numedal erstatning for skadene de var påført under okkupasjonstiden. Det var optimisme og store forventninger til framtida. Oppe på fjellet lå turisthyttene og nede i dalen lå det flere pensjonater. Forventningene om at dalen skulle bli en ny turistmagnet ble ikke innfridd.

 

Den mest vellykkede delen av turistutviklingen i kommunene sørget hyttegjestene for. Bygdene knyttet til seg en voksende flokk med trofaste hyttegjester, som forsto å verdsette sitt område framfor andre områder.

 

Kommunene tok flere initiativ for å stimulere til økt turisttrafikk. Lågendalens Turistutvalg, var ett av dem. I 1948 laget turistutvalget en brosjyre, som en særlig håpet ville vekke interesse i Danmark. I 1953 ble det laget film om dalen. Under forberedelsene til olympiaden i 1952 rettet interessen seg en stund mot Øvre-Numedal, da det var snakk om å bygge løype for slalåm og utfor her. Både Eidsfjell i Nore og Nørstebølia i Uvdal ble vurdert. Men Norefjell i Krødsherad ble valgt i stedet.

I 1955 kom turistutvalget på at værvarslinga måtte ta sin del av skylda for at turistene valgte andre fjellstrøk enn Numedal. Det ble aldri nevnt et ord om fjella i Numedal, og på bakgrunn av dette sendte kommunene et likelydende protestbrev. De fant det «merkelig og høyst påfallende» at dalen skulle bli forbigått på denne måten, og håpet på en forandring.

 

I 1950-1960-åra økte interessen for hyttetomter. Det var for det meste snakk om enkelttomter. I dag er det mest vanlig å selge tomtene, tidligere var bygsling av tomter  den mest vanlige formen for avtale mellom grunneier og hytteeier.

 

Gjennomsittelig kjøpesum for en fritidsbolig i Buskerud var i 2014 ca 2. mill. kroner. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet som var på 1,5 mill. kroner.

 

Fritidsbrukeren legger igjen betydelige midler i kommunene. Ved bygging av fritidsboligen blir gjerne lokale håndverkere benyttet. Når fritidsboligen er ferdig og den er i bruk handles varer og tjenester lokalt. I tillegg bruker fritidsboligbrukeren lokale aktivitetstilbud og deltar på lokale arrangementer. Dette har også betydning for kommunenes økonomi i forhold til inntekter i form av skatter og avgifter.

 

I 2015 ble det gjennomført en kartlegging blant næringsdrivende i Nore og Uvdal, som anslår at  50 % eller mer av omsetningen kommer fra fritidsboligbrukere. Nær 80 % handler vanligvis inn matvarer i Nore og Uvdal som skal forbrukes på fritidsboligen. 63 % av byggevarer og jernvarer som skal brukes til fritidsboligen og 60 % av lokalprodusert mat blir kjøpt inn i Nore og Uvdal. Det er grunn til å tro liknende undersøkelser i Rollag og Flesberg ville kunne gitt sammenfallende resultater.

 

Det er i det seinere satset mye på å markedsføre Numedal som et attraktivt hytteområde. I 2005 ble det for første gang satt i gang et utstrakt samarbeid fra Nore og Uvdal om deltakelse på messa Norsk Hytteliv 2005 under profilen Numedal Middelalderdalen. Det har vært deltagelse omtrent hvert år siden dette.

Les mer om Numedals deltagelse på Hyttemessa her:

 

Numedal har vært en foregangsregion

Hytte 2013

Hytteregionene satser massivt på årets hyttemesse.

 

Kilder:

(Bygdehistorie bind 3 296-309).