Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
PO 47614774 Basket Great Western Simen Støa Enersen 51822 021

Uvdal Maskinfabrikk

Foto: Uvdal Maskinfabrikk

 

 

næringsliv

Geografi og landskap har historisk gitt opphav til et variert næringsliv. Skogs-, utmark- og landbruksressursene har vært viktige for hvilke næringer som har utviklet seg i Numedal. Ved inngangen til 1800-tallet hadde nær sagt hele befolkningen inntektsgrunnlaget sitt knyttet til jorda.

 

Jord- og skogbruk er fortsatt en viktig næring sammen med industri og kraftproduksjon. Turisttrafikken er økende både i Blefjellområdet, Vegglifjell og Uvdal. Sagbruks- og trevareindustrien betyr mye i dalen, særlig i Flesberg. Verkstedindustri i Rollag (Kongsberg Automotive) og Uvdal (Uvdal maskinfabrikk).

 

Næringsstrukturen har endret seg, men er fortsatt i stor grad preget av nærhet til vakker natur. Siden 1960-tallet har reiselivsbaserte næringer, særlig knyttet til hytteutvikling blitt svært viktige næringer i området. Dette har også medført en sterk utvikling av bygg- og anleggsnæringen.

 

Vi er på veg inn i det som kalles den fjerde industrielle revolusjon, kjennetegnet av økt automatisering og digitalisering. Her er det iverksatt arbeid for å bidra til at virksomhetene i Numedal kan bede være rustet til å møte de nye utfordringene og mulighetene dette innebærer.

 

Dette kan du lese mer om under menyvalgene for temaet næringsliv.

 

Les også om:

 

- Næringsliv i Flesberg kommune

- Næringsliv i Rollag kommune

- Bedrifter i Rollag kommune

- Omstillingsplan for Rollag kommune

- Næringsliv i Nore og Uvdal kommune

- Bedrifter i Nore og Uvdal

- Strategisk næringsplan for Nore og Uvdal kommune

- Næringssamarbeid i Kongsbergregionen

- Bedriftsdatabasen (kan bl.a. gjøre kommunevise søk)