Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
51822 048

Uvdal Maskinfabrikk

Foto: Uvdal Maskinfabrikk

 

 

industri 4.0

 

Digitalisering

Vi er på veg inn i det som kalles den fjerde industrielle revolusjon (industri 4.0). Den første revolusjonen handlet om mekanisering av produksjonen ved hjelp av vann- og dampenergi. Den andre om bruk av elektrisitet for masseproduksjon og den tredje om bruk av elektronikk og IT for automasjon. Det fjerde mener en vil innebære full automatisering og digitalisering av produksjonen.

 

Noen "symptomer" på denne utviklingen som vi ser i dag, er blant annet 3D-printing, økt bruk av roboter, tingenes Internett, "big data" og den nye delingsøkonomien. Det antas at Norge og norsk næringsliv har omtrent 15-20 år på seg til å posisjonere seg for denne utviklingen.

 

Det sies at halvparten av dagens yrker vil ha forsvunnet og kan være erstattet av teknologi i løpet av 20 år. Konsernsjef Walter Qvam i Kongsbergruppen har etterlyst en debatt om næringslivets behov for å fornye, omstille og henge med på dette fundamentale teknologiskiftet. Han avviser imidlertid at økt bruk av roboter behøver å bety nedbemanning. I Kongsberggruppen har bruken av roboter og automatiserte prosesser økt i lengre tid. Produktiviteten har økt formiddabelt, men likevel ansettes det nye folk. Gjennom produktivitetsøkning har det oppstått økt konkurranseevne med mulighet for betydelig økning av markedsandeler og volumer. Norge har gode forutsetninger for å kunne lykkes med reindustrialisering, og hente hjem produksjon ("homesourcing") som har vært satt bort til lavkostland, i denne sammenhengen.

 

Hva med Numedal?

Hvilke effekter får denne utviklingen for Numedal? Hva betyr økt automatisering og digitalisering for små og mellomstore bedrifter?

 

I første omgang handler det mye om forståelse og bygging av kompetanse. Kongsbergregionen og Rollag kommune, i samarbeid med fagskolen Tinius Olsen, har fått midler fra Innovasjon Norge til å utvikle et etterutdanningsprogram. Dette skal øke kompetanse til eksisterende industriarbeidere for den teknologiske utviklingen som kommer, og allerede er her. Prosjektet har oppstått som en del av arbeidet med å finne alternativ virksomhet etter den kommende avviklingen av Kongsberg Automotive sin produksjon i Rollag.

 

Digitaliseringen berører selvsagt ikke bare næringsslivet. Kommunene i Numedal arbeider med digitalisering av sine tjenester gjennom samarbeidet i Kongsbergregionen.

 

Les mer:

- Kunnskap for omstilling

- Fremtidens arbeidsliv

- Vi trenger en kraftsamling

- Bedrifter med industri 4.0-teft

- Industri 4.0 på norsk

- Frykter ikke robot-konsekvensene