Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Tomt 19 Uvdal Bygg og Hytteomsetning Kleivstul

Idyllisk utsikt over Svartevatn fra Volvo-kontoret

Foto: Vebjørn Undebakke

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

bygg og anlegg 

(siden er under arbeid og er ikke ferdigstilt)

 

Utover 1950-tallet økte antallet biler i Numedal, traktoren tok over for hesten i landbruket og bulldosere og andre anleggsmaskiner ble brukt til utbygging av veier og planering av tomter. Dette var bakgrunnen for at det ble grunnlag for etablering av anleggsfirmaer. Flere av etreprenørene leverte i grus fra private grustak i tillegg til maskindriften. 

 

Maskinene ble brukt både til vegbygging og til jorddyrking.

 

Med den nye maskinparken ble de behov for en ny type verksteder. Etter hvert ble det etablert både bilverksteder og andre sveise- og reparasjonsverksteder. Det var kostbart å reise kapital til anskaffelser av nye maskinener og samarbeid mellom entreprenører var nødvendig for å få klare utgiftene. Det var allerede på 1950-tallet samarbeid mellom entreprenører på tvers av kommunegrensene.

 

Bygging av fritidsboliger har skapt grunnlag for utvikling av nye bedrifter.  Det er en omfattende næringsvirksomhet knyttet til vedlihehold av vei og annen infrastruktur.


....