Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
51822 048

Uvdal Maskinfabrikk

Foto: Uvdal Maskinfabrikk

 

 

annen industri

(siden er under arbeid og ikke ferdigstilt)

 

Utover 1940- og 1950-tallet var industri den nye satsningsfeltet i den nasjonale næringspolitikken. Dette bidrog til etablering av mange små og mellomstore bedrifter i Numedal.

 

Noen av tjærebrennings- og trekullbedriftene fra krigstida var i produksjon utover 1940-tallet. Disse måtte etter hvert innstille da syntetisk framstilling fra olje gjorde at denne driften ikke lenger lønte seg.

 

På slutten av 1940-tallet startet produksjonen av den såkalte «Noreskuffa» opp. Denne snøskuffa var svært ettertraktet fordi den hadde langt skaft slik at man ikke trengte å bøye seg. Den første modellen ble produsert i finer, etter hvert ble den produsert i aluminium. Skuffa var i salg helt til inn på 1980-tallet og det ble produsert i alt 6 000 skuffer.

 

I 1950-åras Nore og Uvdal var plastfabrikken på Rødberg det største og mest vellykkede industritiltaket. Bedriften hadde mellom 8 og 10 ansatte på det meste.

 

Det var stor interesse for å starte trevare- og hyttefabrikker i Numedal.  Allerede i 1960-årene ble det etablert snekkerverksteder både i Flesberg og Uvdal som spesialiserte seg på produksjon av hytter. Bedriften Norske Fjellhus i Flesberg var tidlig ute og eksisterer fortsatt. Det var også planer om både kassefabrikk og flere snekkerbedrifter. Ikke alle kom i gang. Trevarefabrikker og snekkerverksteder er fortsatt viktige bedrifter i dalen som sysselsetter mange ansatte.

 

Utpå 1970-tallet kom Numedal Bruk i drift i Flesberg, og bedriften tok en periode imot alt sagtømmer fra hele dalen. Slik var det fram til utpå 1980-tallet da Numedalsbruket gikk over til å bare skjære grantømmer. Furutømmeret ble i starten fraktet til Sokna med tog, men etterhvert ble mer og mer tømmer fraktet på lastebil. I 1988 var det helt slutt på tømmertransport med Numedalsbanen nord for Veggli, og alt tømmeret ble deretter kjørt med bil. Sør for Veggli har tømmertransporten med Numedalsbanen tatt seg opp igjen de siste årene.

 

 

 

 

 

 

Kilder:

Kåre Olav Soljhell, 1992. Bygdehistorie for Nore og Uvdal.