Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Hvorfor Mitt Numedal?

 

Bakgrunn

Nettsiden “Mitt Numedal” ble til som en del av forprosjektet “Regionalpark Numedal”. Prosjektet ble gjennomført av Numedalsutvikling IKS på oppdrag fra kommunene i Numedal. Utgangspunktet var en landskaps- og ressurskartlegging, som var en av hovedaktivitetene i forprosjektet og som skulle synliggjøre noe av ressursgrunnlaget for utvikling i Numedal – både i tidligere tider og i dag. Det ble også gjennomført en fotokonkurranse, for å få fram bilder som viser noe av det Numedal kan by på.

 

Nettsiden er utviklet og fulgt opp med god bistand fra Tweed Design AS. Forsidebildet på hovedsiden er tatt av Gunn-Hege Laugen. Forsidebildene på henholdsvis ressursdelen og folkehelsedelen er tatt av Gudveig Førle og Betty-Karin Nørstebø.

 

Seinere har kommunene i Numedal gått sammen om prosjektet “Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse”. Nettsiden videreutvikles og skal brukes som en viktig kanal for formidling og kommunikasjon i dette prosjektet.


Formål

Presentasjonen fra landskaps- og ressurskartleggingen skal bidra til:

 

  • Å skape økt bevissthet og stolthet knyttet til Numedals spennende historie og muligheter, og gjennom det også identitet og tilhørighet, hos alle med tilknytning til Numedal
  • Å få fram noen av Numedal sine mange muligheter for videre utvikling
  • Å gjøre Numedal mer synlig utad

 

Dette bygges det videre på i prosjektet “Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse”, hvor nettsiden skal være en kanal for:

 

  • Å synliggjøre nærmiljøkvaliteter i Numedal som kan påvirke folkehelsen
  • Å formidle nyheter og resultater fra prosjektaktivitetene
  • Å skape bredt engasjement og deltakelse i tiltak for å fremme folkehelse i nærmiljø og lokalsamfunn i Numedal

 

Om innholdet

Innholdet i presentasjonen fra landskaps- og ressurskartleggingen bygger på et grunnlag utarbeidet med bistand fra Aurland Naturverkstad. Dette er seinere er bearbeidet og utvidet lokalt i prosjektorganisasjonen, med bl.a. Even Tråen, Sigurd Vinger, Steinar Berthelsen og Øyvind Landsgård som gode hjelpere.
Det er i hovedsak gjort korte utdrag og sammenstillinger av eksisterende materiale som omhandler Numedal. Det henvises så til eksterne nettsider eller trykt dokumentasjon, som angir kildene samt hvor interesserte kan finne mer stoff om de aktuelle temaene.

 

Presentasjonen knyttet til folkehelseprosjektet er under utvikling og vil være mer dynamisk med utforming som en “prosjektweb”.
Ansvaret for nettsiden har i den første fasen ligget hos Numedalsutvikling IKS. Heretter overføres dette til folkehelseprosjektet med Flesberg kommune som ansvarlig på vegne av de tre kommunene i Numedal.

 

Gi tilbakemelding

Ingen ting blir noensinne helt perfekt. Ressursbeskrivelsen er et arbeid en egentlig aldri blir ferdig med. Det er kan hende noen feil, og i alle fall en god del mangler, i det som så langt er presentert. Nye hendelser kommer også til som kunne gjerne vært tatt med. Kommentarer og tilbakemeldinger mottas således med takk.

 

Gi tilbakemelding til:

 

  • Ressursdelen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  • Folkehelsedelen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.