Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
soloppgang i rollag

Soloppgang i Rollag

Foto: Anne Guri Storemoen Palm

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

Sagt om Numedal

 

Hvem sa det?

Hva ble sagt?

matfranorge.no

"Numedal er et dalføre på Østlandet som kanskje er ukjent for de fleste. Vi reiste dit og oppdaget at vi stod med beina midt i matfatet".

Aftenposten om "Stabbursnatt"

"For omtrent det samme som et hotellrom koster i byen, kan du legge deg under tykke skinnfeller inne på et historisk loft. En natt på et kjølig og mørkt stabbur gir god medisin mot søvnløshet på varme og lyse sommernetter".

Avisartikkel (kilde usikker)

"Nore er Østlandets Hardanger"

Kristian Bjørnstad, Norske parker

"Numedal har flere ressurser å spille på enn de fleste, til å lykkes med felles utviklingsarbeid"

 

 

Så til noen eldre utsagn (videreformidlet av Even Tråen):

 

Hvem sa det?

Hva ble sagt?

David Gørrisen Klim (ca. 1700)

"Viss en er fattig i Numedal er det 100 fattige i andre bygder" (Numedølen hadde så store inntekter frå Sølvverket at fattigdom var etter dette utsagnet fråverande).

Captain Dietrich i det Numedalske regiment, også kalla Det Numedalske Skiløbercompagnie, om rekrutterings-grunnlaget for soldatar.

"Numedølene er eminente skyttere og fødte skiløpere".

Kunstmålar Jakop Gløersen var fleire år i Rollag og i brev finn vi mange fine skildringar frå livet hans i dalen. I 1903 skriv han dette til kollega Gerhard Munthe

"Jeg har arbeidet temmelig trut, da Sneforholdene jo i det hele har været nokså heldige. Lidt høiere oppe er det naturligvis enda bedre, og paa Heierne er det storartet. Var deroppe i gaar, men det var saa vakkert med bare hvide, stivfrosne Trær, at jeg ikke vil der mere. Hernede er ogsaa megen Sne; men den ligger mindre paa Skogen." (Ein kunstmålar vil altså ikkje ha det for fint!).
I 1907 skriv Gløersen dette til den same Munthe  "Nu har jeg været paa mit gamle sted Bjørndalen en Tid og mest holdt paa med noget i Skogen. Færdig blir jeg ikke. Flytter vel snart længer op i Dalen, for her dessverre ikke meget at male. Ellers har jeg til overs for Numedølerne. Og misunner dem. Det er slet ikke alle , som er midsfornøiet og vil til Amerika i alfald. Enda stellet er noksaa smaat, det gaar fremover".
Harriet Backer  "Her i Uvdal arbeider jeg på et høyst vidløftig bilde. Et underfylt kirkeinteriør med rosemaling i alle felter, fullkomment skjønt i arkitektonisk henseende, og fylt av mystikk. Jeg lider for øyeblikket av den skrekkeligste katzenjammer og mistviler om jeg skal kunne innordne denne frodige ornamentikk under ett malerisk helhetsinntrykk."

Fridtjof Nansen om Sørkje i Rollag (dagbok juni 1899)

"Her på denne grønne plet av Guds Jord valgte jeg mit kongerike, ved fjellvannet omkranset av den mørke, alvorlige nåleskogen med bjørkeskogen innimellem og snaufjellet ovenover".