Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
 

"det numedalske paradoks"

I nyere tid er Numedal sannsynligvis det minst kjente av de større dalførene på Østlandet. Betegnelser som trangt og innestengt, kan vi bl.a. finne i skolebøker om geografi. Funnet av Tråen-skatten i Rollag i 1906, en nedgravd sølvskatt med så mye som trekvart kilo sølv hvor det også var angelsaksiske, arabiske og tyske mynter fra 800- og 900-tallet, ble kalt «det store paradoks i Numedals arkeologi». Hvordan hadde disse myntene havnet her i et så «avsidesliggende og avstengt» område?

 

De som uttalte dette hadde nok glemt at noen av de viktigste hovedferdselsårene i Norge gjennom noen tusen år, hadde gått gjennom Numedal: Store Nordmannsslepa over Hardangervidda med trafikk fra Eidfjord, og fra Ullensvang via Søndre Nordmannsslepa, gjennom Numedal og ned til Kaupangen ved Larvik, samt veien mellom Skien og Hallingdal. Veiene møtes i Rollag og begge krysser Lågen ved Tråen-vadet, der hvor sølvskatten lå nedgravd på østsida.

 

Seinere, etter at Kongsberg Sølvverk ble grunnlagt i år 1624, ble Numedal et viktig område for tilførsel av mat, trevirke og andre varer til Sølvverket og alle folkene som arbeidet der. Samtidig var Numedal tidlig ute med å hente nye impulser fra Europa innenfor kunst og kultur, gjennom kontakten med kunstnere og andre fagfolk fra Europa, som var på Kongsberg. Dette finner vi tydelige spor av bl.a. i dekorasjonsmaling og bygningshistorie i Numedal.

 

Les mer om Sølvverkets innflytelse HER.

 

Hvordan kunne angelsaksiske, arabiske og tyske mynter fra 800- og 900-tallet ha havnet i et så "avsidesliggende og avstengt" område?