Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Karttjeneste for Numedal

 

kart over numedal

 

Kommunenes web-kartløsning

Som en del av den kommunale tjenesteytingen har kommunene i Numedal bidratt til å gjøre kartdata tilgjengelig via internett. Grunnkart med eiendomsgrenser, markslagskart, plandata, ortofoto, samt noe spesialinformasjon er gjort tilgjengelig gjennom denne løsningen.

 

Til karttjenesten

 

Brukere av Internett Explorer bør installere et tillegg til nettleseren, les mer HER.

 

Nasjonale karttjenester

Det finnes flere nasjonale karttjenester på nett hvor en kan søke og klikke seg fram til Numedal og ulike typer stedfestet informasjon herfra. En temaoversikt finnes på Geonorge.no.

 

Her er et utvalg av de aktuelle karttjenestene:

 

- Norgeskart

- Norge i bilder (flyfoto/ortofoto)

- Karttjenester fra Norges geologiske undersøkelse (NGU)

- Kart fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)