Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Numedal du vene 1.2

Numedal du vene

Foto: Silje Anette Kvislen

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

hvA ER NUMEDAL?

Numedal er det sørvestligste av de store østlandsdalførene. I snever forstand kan Numedal sies å være Numedalslågens dalføre mellom Tunhovdfjorden og Kongsberg, men vanligvis regnes Numedal å omfatte kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg (og i noen sammenhenger også Kongsberg).

 

Ved inngangen til 2015 var innbyggertallet på 6 590 personer. Samlet areal er 3 513 km2. Mer enn halvparten av arealet er fjellområder over 900 moh., 22 % er skog og 1 % er dyrka som jordbruksareal. I sør finner vi Kongsberg som er teknologiby og regionsenter. Kommunene i Numedal samarbeider tett med Kongsberg, samt Hjartdal, Notodden og Tinn, innenfor kommuneregionen Kongsbergregionen.

 

Numedal med Kongsberg utgjør et prosti og et tingrettsdistrikt, henholdsvis Kongsberg prosti og Kongsberg tingrettsdistrikt.

 

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal i Buskerud. Kommunen grenser i nord til Hol, Ål og Nes, i øst til Flå og Sigdal, i sør til Rollag, Tinn og Vinje, og i vest til Eidfjord. Store deler av Hardangervidda ligger innenfor kommunens grenser. Kommunens høyeste fjelltopp er Borgsjåbrotet (1485 moh). 

 

Rollag kommune kommune grenser i nord til Nore og Uvdal, i øst mot Sigdal, i sør mot Flesberg og i vest mot Tinn. Rollag kommune har to sentre, Rollag og Veggli, hvorav det største er Veggli. Kommunens høyeste punkt er Storegrønut (1295 moh). 

 

Flesberg kommune ligger lengst sør i Numedal. Kommunen grenser mot Kongsberg, Øvre Eiker, Rollag og Sigdal i Buskerud og Notodden og Tinn i Telemark. Kommunens høyeste punkt er Flesebekkble (1272 moh).

 

Numedal er en fortelling om handel og kommunikasjon, ferdselsårer, fiskeressurser, transport av tømmer, vannkraft til sagbruk og møller, elektrisk energi i nyere tid. Et område med stor historisk betydning (Aurland Naturverkstad).

 

Visste du at:

- Fjellgrunnen i Numedal er "steingammal" og ble til for 1 500 - 1 150 millioner år siden?

- Området ved Lunda-myra i Uvdal ble isfritt etter istida for mer enn 9 300 år siden og har spor etter mennesker fra omtrent samme tid?

- Det ble jaktet elg ved Halnefjorden på Hardangervidda 3 000 år f.Kr?

- Det har vært drevet jordbruk i Numedal i over 5 000 år?

- Numedalslågen er Norges 3dje lengste elv?

- Numedal har areal innenfor tre av Norges villreinområder

- Trillemarka har Nord-Europas aller eldste levende grantre.