Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Fellesstart Vegglifjellrennet

Fellesstart Vegglifjellrennet

Foto: Kari Tveiten

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

frivillig arbeid

 

(siden er under arbeid og ikke ferdigstilt)

 

Dalen har hatt og har fortsatt et rikt lags- og foreningsliv.

 

I tida etter krigen ble arbeidsdagene kortere, folk fikk mer fritid og det ble bedre vilkår for å delta i lagsarbeid. Siden mange ungdommer reiste fra bygdene for å gå på skole og arbeide var det likevel vanskelig å holde alle lag og foreninger i gang.

 

Foreningsliv

Den samme typen oppgaver som var kvinnene sitt ansvar i hjemmet, tok de også på seg i lokalsamfunnet. De samlet seg i foreninger som arbeidet for helse og trivsel. Det var helselag, husmorlag og bondekvinnelag. I den øverste delen av Numedal var det mange organisasjoner for ungdom. Ungdomslagene hadde stor oppslutning, det ble etablert idrettslag og lagt til rette for idrettsplasser. Det var stor aktivitet innenfor hopp og skiløp, håndball, friidrett og fotball.

 

Ungdomslagene opplevde en oppsving i åra etter krigen. I Nore og Uvdal var det i en tidsperiode seks ungdomslag med egne hus. I perioden hadde lagene mange medlemmer og stor aktivitet med foredrag, diskusjon og underholdning. Etter hvert ble det dårligere oppslutning og ungdommen lot seg bare lokke av reine dansefester med få eller ingen programinnslag.
Rødberg idrettsforening: etablert i 1949; idrettsplss på Rødberg i 1950, langrenn, hopp, (om vinteren var hoppbakken opplyst to ganger i uka) friidrett og terrenløp, fotballaget i 1950-åra var det beste i Numedal. Håndballlaget for jenter hevdet seg også godt. , gymnastikkgrupper for menn og kvinner, innendørs friidrett, midt på 1950-tallet organiserte de egen barne- og ungdomsgruppe – fostret løpere som kunne hevde seg på det nasjonale og internasjonal planet. De mest kjente er skiskytterene Kjell og Kåre Hovda, de er begge nordiske mestere, begge har vært på landslaget og deltatt i olympiske mesterskap.

 

Noringen fikk også sin egen idrettsplass, ferdig i 1964; laget samlet seg mest om vinteridretter og fikk fram mange gode skiløpere i 1950-årene. Laget oppnådde også stor deltagelse og gode resultater i terrengløp og orientering.

 

Uvdal idrettslag hadde opparbeidet en liten idrettsplass på Bjørnsrudmogen i 1919. Denne plassen gikk av bruk etter noen år, og etter krigen prøvde lagene i Uvdal prøvde å samle seg om en plass. Idrettsplassen sto ferdig i 1957 etter en lang prosess. Det var mest aktivitet i laget på vinterstid. Hopprennene samlet flest deltagere. Blant disse var Birger Ruud og andre hoppere fra Kongsberg. Flere hoppbakker ble bygd etter mye dugnadsinnsats. Øvre Uvdal idrettslag arrangerte det årlige Vasstulanrennet for første gang den 7. april 1940. Det andre rennet ble arrangert i 1946. Siden 1950 ble rennet arrangert sammen med Rødberg idrettsforening.

 

Også i Tunhovd og Øygardsgrend var det idrettslag. Dammen idrettslag i Øygardsgrend hadde rundt 1950 den beste løperen i hele kretsen. Det var Germund Skarpås, også kona hans var god skiløper, Pauline Skarpås var den første som representerte skikretsen i Holmenkollen.

 

Numedal har lange skyttertradisjoner: Kristian Hagen fra Nore fikk kongepokalen i 1928.

 

Kilde:

Kåre Olav Solhjell, 1992. Bygdehistorie for Nore og Uvdal.

 

Her kommer det mer om lagene i andre deler av Numedal ...

 

Oversikt over lag og foreninger

 

Det eksisterer ingen fullstendige og oppdaterte oversikter over lag og foreninger i Numedal, men noe finner du her:


- Lag og foreninger i Nore og Uvdal
- Lag og foreninger i Rollag
- Lag og foreninger i Flesberg

- Foreningsporten