Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Steinbua på Dagfiske Nore og Uvdal

Steinbua på Dagfiske, Nore og Uvdal

Foto: Vebjørn Undebakke

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

tidlige spor etter mennesker

 

 

Hvor bodde de første menneskene i Numedal? Når kom de? Hvor kom de fra? Hvorfor kom de hit? Hvordan levde de? Slike spørsmål kan sette fantasien i sving. I dag trenger vi ikke bare fantasere. Det finnes nokså sikker kunnskap om disse første menneskene.

 

Funn fra steinalderen

Etter hvert som isen smeltet fulgte folk etter reinen nordover i Europa. For omtrent 9 000 år siden forsvant de siste isrestene fra Hardangervidda og for 6 500 år siden strakk et sammenhengende furuskogbelte seg på tvers av hele vidda.

 

Her var det gode jakt- og fiskemuligheter og etter hvert slo folk seg ned i faste bosettinger. Disse første menneskene satte mange spor etter seg. Steinalderen hadde begynt. I Norge deles steinalderen inn i eldre steinalder (10 000–4 000 f.Kr.) og yngre steinalder (4 000 - 1 800 f.Kr.), mens steinalder generelt er betegnelsen som brukes på hele epoken.

 

På «rasteplassene» og boplassene la folk igjen rester etter redskaper, kull og kokestein. Den eldste boplassen som er datert i Numedal har arkeologene gitt navnet  «Hein 85» og denne er datert til 6 300 f.Kr. Den ligger ved Heintjern, litt vest for Heinseter i Nore og Uvdal. Det er registrert over 250 steinalderboplasser på vidda.

 

Her har menneskene lagt igjen spor etter seg fra yngre steinalder, bronsealder, romertid, folkevandringstid og middelalder! Det er også steinalderboplasser ved Bjornesfjorden, Nordmannslågen, Mår, Sønstevatn osv. Det er finnes mengder av pilspisser, skraper og avslag av flint, kvarts og kvartsitt i disse områdene.

 

Et fuktigere og kaldere klima førte for omtrent 5 000 år siden til at skogen trakk seg nedover fra fjellet. Klimaet førte også til at menneskene trakk ned i dalene og bosatte seg der og begynte så smått med jordbruk og fehold. Vidda var nå til sommerbruk der det ble setra og drevet jakt og fiske.

 

Både sørfra og nordfra

Fra eldre steinalder er det ikke gjort funn i Flesberg eller Rollag, eller nedover Lågendalen, sør for Flesberg. Det er gjort funn fra eldre steinalder i Vestfold. Fra yngre steinalder finnes det flere funn i både Flesberg og Rollag.

 

Det kan derfor se ut som om de første innbyggerne i Flesberg kom fra bygdene sørfra, mens folkene fra Nore og Uvdal og Rollag kan ha kommet over fjellet fra kysten eller fra Telemark, eller kanskje allerhelst fra begge områdene. Det kan altså se ut som om Numedal har blitt befolket både sørfra og nordfra i dalen. 

 

En annen ting som styrker teorien om at de første flesbergfolka innvandret sørfra er at det er gjort steinalderfunn i naboområdet Sandsvær.

 

Det går også en målgrense mellom Flesberg og Rollag. Flesbergmålet ligner mest på dialektene på sørsida av Flesberg, mens dialekten i Øvre Numedal ligner mest på målet i Øst-Telemark. Mer om språkskiller i Numedal kan du lese under temaet dialekter.

 

Kilder:

Kåre Olav Solhjell, 1992, Bygdehistorie for Nore og Uvdal

Tov Flatin; Flesberg. Fraa dei eldste tidir til no, 4 bd., 1914–47