Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Bjørkeflata

Bjørkeflåta in spotlights

Foto: Svein Asland

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

kjente numedøler

 

(siden er under utvikling og er ikke ferdigstilt)

 

Nettsøk

Et søk etter "kjente numedøler" på Internett (sist i april 2016), har gitt følgende liste:

 

Per Bergerud, skihopper, fra Flesberg kommune
Narve Skarpmoen, fotograf, fra Rollag kommune
Steingrim Haukjem, folkemusikkutøver, fra Rollag kommune
Sigurd Pettersen, skihopper, fra Rollag kommune
Johan Brun, fotograf, fra Nore og Uvdal kommune
Sigve Brekke, Telenor-direktør fra 2015, fra Nore og Uvdal kommune

 

 Lista er vesentlig lenger enn dette. Nedenfor er det etter beste evne forsøkt å supplere.

 

Flere idrettsutøvere

Mange av de kjente numedølene er idrettsutøvere, de fleste innen vinteridrett med ski eller innen skyting. Som det ble sagt på 1700-tallet: "Numedølene er eminente skyttere og fødte skiløpere". Det kan vi med god grunn si at gjelder også i dag.

 

Her er noen flere navn blant de som har deltatt og hevdet seg i mesterskap nasjonalt og internasjonalt:

 

Herbrand Pedersen Lofthus, bryter, fra Rollag kommune
Halvor Kongsjorden, skytter, fra Rollag kommune

Ragnar Tveiten, skiskytter, fra Rollag kommune

Kåre Hovda, skiskytter, fra Rollag kommune (Rødberg Idrettsforening)

Kjell Hovda, skiskytter, fra Rollag kommune (Rødberg Idrettsforening)
Odd Grette, skihopper, fra Flesberg kommune
Gunn Heidi Sønsterud Haugen, skytter, fra Nore og Uvdal kommune

Eli Enerstvedt, skytter, fra Nore og Uvdal kommune (også deltaker i EM)

Ole Sigleif Johansen, hundekjører, fra Nore og Uvdal kommune

Marie Hov, skiskytter, fra Rollag kommune (medaljer fra NM og VM jr.)
Marie Nørstebø, skiskytter, fra Rollag kommune

Marius Sommer, snøbrettkjører, fra Nore og Uvdal kommune

Erik Loftsgård, hundekjører, fra Nore og Uvdal kommune

 

Les mer om skihistoria i Numedal HER.

 

Også blant idrettsledere og trenere har vi gode navn å skilte med:

 

Finn Qvale, idrettsleder og militær, fra Flesberg kommune

Kjell Ivar Magnussen, hopptrener, fra Rollag kommune

 

Utøvere innen kunst og kultur

Viktige stilskapere innen folkekunsten i Numedal på 17- og 1800-tallet er nærmere omtalt HER. Sølvsmeder, både fra eldre og nyere tid, finner du omtale av HER. Videre må bl.a. nevnes:

 

Knut N. Juveli, sjøfløytespelemann, fra Flesberg kommune - og Per Midtstigen, Hamar/Numedal

Anstein Risteigen, maler, fra Rollag kommune

Lars Larsen Solaas, maler, fra Nore og Uvdal kommune

Tov Flatin, lokalhistoriker og folkeminnesamler, fra Flesberg kommune
Hellik A. Juveli, folkemusikkutøver, fra Flesberg kommune
Knut Myrann, folkemusikkutøver, fra Nore og Uvdal kommune

Wilhelm Håvardsrud, rakfiskprodusent, fra Nore og Uvdal kommune
Even Tråen, kulturformidler og tradisjonsbærer, fra Rollag kommune

Jan Fekjan, kunstner/illustratør, fra Flesberg kommune

Tor Einar Evju, kunstner/illustratør, fra Flesberg kommune

Gunvor Nervold Antonsen, billedkunstner, Rollag kommune

Kristian Evju, billedkunstner, fra Flesberg kommune

Nevada Berg, matblogger, fra Rollag kommune

Marita Traaen, skuespiller, fra Rollag kommune

 

Blant folkemusikere og -dansere er det flere navn som kunne vært nevnt.  Her vises til det en en omfattende bibliografi som er sammenstilt i anledning utgivelsen av boka "Takt og tonar".

 

 

Politikere og andre i lederroller

Ditlev Wibe (med brødre), fra Rollag kommune

Hans Gerhard Meldahl, fra Rollag kommune

Axel Heiberg, Flesberg kommune

Gunnar Glesne, fra Nore og Uvdal kommune

Kittill Kristoffersen Berg, fra Rollag kommune

Knut Aarvelta, fra Rollag kommune

Hallvard Bakke, fra Flesberg kommune