Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
På jobb i naturen for naturen 1.1

På jobb i naturen for naturen

Foto: Håvard Kjøntvedt

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

folk og arbeidsliv

 

 

 

Numedal har gjennom historien vært leverandør av varer og tjenester til Kongsberg. I tidlige tider ga nærheten til bergverksindustien en verdifull mulighet for inntekten for bøndene i Numedal gjennom leveranser av trevirke og brensel og andre varer. I dagens samfunn eksporterer Numedal fortsatt noe av sine viktige ressurser til Kongsbergsamfunnet i form av arbeidskraft. Arbeidskraft fra Numedal har vært og er ettertraktet for industrien i Kongberg.

 

I tillegg har vi selvsagt arbeidsmuligheter knyttet til de lokale virksomhetene, men noen har også sett muligheter under fjernere himmelstrøk:

 

 

Hvalfangst er ei nokså sjelden næring for ei fjellbygd. Mange eventyrlystne ungdommer fra Nore og Uvdal fant på 1930-tallet ut at et slikt sesongarbeid i Sørishavet var et godt alternativ til å flytte fra hjemkommunen for godt.

Hvalfangsten foregikk i vinterhalvåret, mens det var sommer på den sørlige halvkula. Tida hjemme i Norge kunne derfor arte seg som en lang sommerferie med tjukk lommebok på baklomma. Hvalfangerne betalte lite skatt slik at tilskuddet til kommunekassa ble heller beskjedent.

Ringvirkninger ble det likevel av hvalfangerlønningene, både ved økt forbruk og ved at en del av lønna ble gjort om til varige verdier. Noen satte pengene i nye boliger eller investerte i driftsmidler på gårdene

(fra Bygdehistorie for Nore og Uvdal).