Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Love på Fauskofjellet komprimert

Love på Fauskofjellet

Foto: Bente Fønnebø

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

folk i numedal

I dagens Numedal har vi som andre steder mange tilflyttere, samt sterk kulturpåvirkning utenfra gjennom media og reisevirksomhet. Det gjør det i dag vanskeligere å finne tydelige særpreg, men en kan som et utgangspunkt starte med å se bakover i tid.

 

I sin beskrivelse fra Sølvverkstida i Flesberg, innleder Sigurd Vinger med at det var tre slags folk i Numedal: Nepe-noringer, havre-røllinger og tjuv-flesberginger. I andre sammenhenger har også betegnelsene bygg-veggling og graut-uvdøling vært brukt, og noen av navnene brukes fortsatt. Veggli Bakeri lager nå bygg-veggling og havre-rølling som nye varianter av brød.

 

Tov Flatin sa det slik om numedølene:

 

«I folkelynne merkjer ein au heller stor skilnad millom Øvre og Nedre Numedal. I dei øvre bygdine er folke liksom vaknare, ledugare, lettare, lentugare; ut i dalen er dei taugare, tyngre og liksom seigare av seg. Denne skilnaden syner seg millom anna fælande greit i folkediktinga fraa dalen». (Fra Flesberg Eldste tidir til no av Tov Flatin).    

 

 Les mer om tidligere tiders kjennetegn på Numedølene HER.