Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
IMG 2472 1.1

Engasjerte ungdommer i god diskusjon

Foto: Elin Halland Simensen

 

 

barn og ungdom

 

Ungdom er morgendagens innbyggere, arbeidskraft, kompetanse og ildsjeler i Numedal.

 

Forprosjektet Regionalpark Numedal har pågått i perioden juni 2014 til desember 2015 med Numedalsutvikling IKS som ansvarlig for gjennomføringen. I henhold til prosjektbeskrivelsen skulle forprosjektet ha et spesielt ungdomsfokus. Som en del av arbeidet med å involvere ungdommene i hva en slik ungdsomssatsing  kunne inneholde, inviterte vi en rekke ungdomsrepresentanter fra Numedal til i en prosess for å finne ut hva ungdommene selv ønsket å prioritere. De inviterte var representanter fra lokale ungdomsråd samt UMM-er (Ungdom med MOT). Ungdommene kom raskt fram til hva de mente var viktigst for ungdom i Numedal:

 

-  Jobbmuligheter

-  Trivsel og gode opplevelser

-  Hjelp til dem som sliter

 

Behovet for en ungdomssatsing kan videre begrunnes slik (slik det ble formulert fra Aurland Naturverkstad):

 

-  Ta vare på eldsjelene som veks opp. 
-  Gi ungdomen glød og skape begeistring for heimplassen før dei forlet bygdene for vidare utdanning og jobberfaring.
-  Opne augo deira for ressursane i bygda, i naturen, kulturen og folka som bur der. Stadkjensle og Numedal sett utanfrå og innanfrå.

-  Komparative fordelar – utgangspunkt for jobbskaping der arbeidsplassane ikkje så lett kan sentraliserast.
-  Gjere dei gode på mulegheitsanalysar og
-  Lære dei kreative metodar for ideutvikling og jobbskaping. Øve på metodane slik at dei kan ta dei i bruk.

 

I prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse" som nå er iverksatt i Numedalskommunene, er ungdom en av de prioriterte målgruppene. 

 

Alle kommunene i Numedal har et samarbeid med organisasjonen MOT. Dette gjør kommunene våre til et ”Lokalsamfunn med MOT”, og skolene  til ”MOT-skoler”. MOT ønsker å bidra til å skape et godt miljø blant ungdom, samt at MOT skal hjelpe den enkelte til å utvikle seg til en robust ungdom som klarer å ta de rette valgene i livet. Kort oppsummert handler dette om å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og unge, med verktøy for å øke barn og unges livskvalitet og bidra til å forebygge negativ adferd. 

 

I skrivende stund er det kun Nore og Uvdal Ungdomsråd som er aktivt. Det er gjort forsøk på å få i gang ny aktivitet i ungdomsrådet i  Rollag, uten at dette så langt har lykkes. Flesberg har hovedfokus på arbeidet med MOT.

 

I Rollag og Nore og Uvdal er det kommunal ungdomsklubb for ungdom fra 8. klasse og oppover på fredager. I Nore og Uvdal er ungdomsklubben også åpen på onsdager. I Flesberg har det i perioder vært tyngre å holde klubben i gang, men det ble gjort en reorganisering for 5-6 år tilbake.

 

Veldig mange av de frivillige organisasjonene i Numedal har helt eller delvis barn og unge som målgruppe.