Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Landevei Espen Båle

Landeveg

Foto: Espen Bålerud

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

veger

 

Historiske tilbakeblikk

Etter den gamle landloven skulle hovudvegane vere like breie som lengda på eit spydskaft. Tilsynsmennene skulle ri med spydet på tvers fremfor se. På endane hang det vidjespenningar. Om tre og bukser sto så tett på vegen at vidjespenningane ramla av, måtte bonden som hadde ansvaret for vegstykket, betale ei bot.

 

På 1700-tallet var det ingen kjøreveg gjennom Numedal. Langs fjordene var det bare stier og kløvvege, disse var bratte og kronglete. I sommerhalvåret kunne folk ro etter fjorden, og om vinteren ble det kjørt med slede etter isen. I gammal tid dekte vegane her berre lokale behov. Skulle folk langt av stad, var det oftast enklare å ta seg opp på fjellet og følge slepene.

 

Kjøyrevegene i Nore og Uvdal er berre vel 100 år gamle. Heller ikkje lenger sør, nær Kongsberg, fanst det kjerrevegar før på 1800-talet.

 

”Tov Flatin fortel at Eivind Rudstan var den første som kjørte til Kongsberg med kjerre. Det var kring 1800. Kring 1830 vart kjerrevegen ført så langt som til Veggli”.

 

«I 1858 blev Nore, Uvdal, Dagalien og Tunhovd skilt ut fra Rollag og blev eget prestegjeld og fikk navnet Nore Prestegjeld. Sokneprest Carl Chr. Olsen, som døde og ligger begravet i Jerusalem, kom til Nore i 1851. Sokneprest Olsen var vel den av prestene som satte de varigste merker efter seg. Det var han som kjempet og vant tilslutt seier, da det gjaldt veispørsmålet gjennem Numedal.

Han utmerket seg som en ypperlig fotgjenger. Han gikk på sine ben, ikke bare gjennem sitt store og besværlige prestegjeld, men han gikk også stedig inn til Kristiania, for å trygle og overbevise myndighetene om, at vei måtte bygges til dalens ende, gjennem det vakre og vidstrakte Numedal. Han var ikke god å bli kvitt; når han kom igjen, sa de styrende derinne seg imellem: «Nu kommer den gale Numedalspresten igjen». Og vi vet, at han vant tilslutt, og skapte sig et uforglemmelig minne i Numedal.

Det som særpreget Olsen var hans ukuelige viljekraft og energiske arbeide. Han gikk således på sine ben, den siste lange reise han gjorde, til Jerusalem, for å se frelserens grav. På denne turen døde han og blev begravet der»

(fra "Øvre Numedal – Færdreheimen" av Gro Kollandsrud)

 

 

Selv om nye transportmiddel tvang fram bedre veier, skulle det ta lang tid før vegen gjennom Numedal ble i god stand. Les mer om Riksvei 275 på slutten av 1940-taller her.

 

Dagens fylkesveg 40 gjennon Numedal har endret "navn" gjennom tidene:

 

- Riksvei 275

- Rv 8

- Rv 40

- Fv 40