Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Veterantog

Veterantog på Numedalsbanen

Foto: Halvor Rostad

 

numedalsbanen

 

Historisk tilbakeblikk

Ønsket om en jernbane i Numedal ble til da jernbanen fra Drammen til Kongsberg ble åpnet i 1871. Innbyggerne i Numedal førte en lang kamp for å få sin egen jernbane. I forbindelse med vannkraftutbyggingen i Norefallene vedtok Stortinget den 3.8.1918 at det skulle bygges en jernbane for transport av utstyr til denne utbyggingen. Numedalsbanen ble høytidelig åpnet av kong Haakon 19. november 1927 og satt i vanlig drift dagen etter.

 

Totale kostnader for byggingen av banen var ca. 32 millioner kroner inkludert materiell. En del av finansieringen bestod av såkalte distriktsbidrag fra Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal kommuner på tilsammen 1 965 000 kroner, noe som var en stor økonomisk belastning på den tiden. Kongsberg kommune ytet 125 000, Drammen 80 000 og Buskerud fylke bevilget 1 200 000 kroner.

 

Betydningen for byggingen av Nore-verket viste seg da hele 11 150 tonn ble fraktet på banen det første året. Det utgjorde 4 300 vognlaster hvorav halvparten gikk til Noreanlegget.

 

Numedalsbanen "Fra Kongsberg by til Nores trakt"

 

Persontrafikken ble nedlagt 31.12.1988. All trafikk på strekningen Rødberg-Rollag ble lagt ned i 1989.

 

Aftenposten beskrev siste tur med Numedalsbanen, nyttårsaften 1988, i sin morgenutgave mandag 2. januar 1989 (utdrag):

 

«Lokfører Ivar Thovsen kjørte toget på Numedalsbanen for aller siste gang lørdag. Idag er han pensjonist. Men aldri har han kjørt et fullere tog på den 61 år gamle banen mellom Kongsberg og Rødberg, enn på sin egen og banens avskjedstur. -Vi hadde over 600 passasjerer, og alt materiell var i bruk, det vil si seks vogner, sier han. I en av vognene hadde banens egne folk lukket seg inne for å markere avskjeden. I de øvrige fem var det fri gjennomgang, og aldri har det vært trangere om plassen. Likevel hadde både fele- og trekkspillere klart å få plass for å gi sitt akkompagnement til den stemningsfulle avskjeden».

 

Våren 2011 fikk Numedalsbanen tildelt den utmerkelsen Olavsrosa.


I september 2013 fredet Riksantikvaren strekningen Rollag-Rødberg. Fredningen omfatter hele jernbaneanlegget med bygninger og skinner. I dag er det godstransport til Flesberg og bare dressintrafikk fra Rollag og oppover. Riksantikvarens begrunnelse for fredningen:

 

"Banen har høy autensitetsverdi både når det gjelder infrastruktur og bygninger. Både bygningspmassen og jernbaneanlegget er autentisk, helhetlig og nesten komplett. Stasjonsbygningene består av dels arkitekttegnede bygninger, dels ombygde hvilebrakker fra anleggets tid. Skinnene på Numedalsbanen er meget gamle og derfor unike."

 

 

Ny bruk og nye muligheter

Etter nedleggelsene av treforedlingsindustrien på Follum og Tofte har Numedalsbanen blitt en kritisk ressurs for trelastbruket Moelven Numedal i Flesberg og brukes også i transport fra Svene pukkverk.

 

 Vi kommer nå til flytte et kvantum tilsvarende rundt tusen vogntog med celluloseflis i året fra veg til bane, sier daglig leder ved Moelven Numedal bruk, Rune Frogner. I tillegg er det planer om å sende også massevirke med samme transportopplegg til Sverige. Når transportavstanden nå øker er det vanskelig for oss å se hvordan vi skulle greid oss uten banen, sier Frogner. Biltransport over så lange avstander ville blitt alt for dyrt og dermed dramatisk for lønnsomheten vår, legger han til. (jernbaneverket.no, 2013)

 

Etter en avsporing våren 2014, investeres det nå 50-100 millioner i opprustning av banen fra Kongsberg til Flesberg (30 km). Dette kan skape muligheter for nye transportopplegg på banestrekningen.

 

Dresinutleie på Numedalsbanen

Ny bruk av Numedalsbanen

Rødberg lokstall settes i stand

Nå åpner Numedalsbanen igjen