Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Posten skal fram

Posten skal fram

Foto: Kjell Mogen

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

ferdsel og kommunikasjon

 

(denne siden er under arbeid og ikke ferdigstilt)

 

Historisk tilbakeblikk

Det er så lett å tro at dalene i Norge har vært helt avstengte områder, særlig i tidligere tider. Slik er det ikke. De gamle Nordmannsslepene og  andre viktige ferdselsårer gjorde områdene rundt Hardangervidda åpne for inntrykk og påvirkning utenfra.

 

Flere funn av mynter under kirkegulv forteller at det har vært kirker oppe i dalene alt fra 1100-tallet. Med dette fulgte reiser fra kirkeadministrasjonen, slik som bispereiser og besøk av pavens pengeinnsamlere. Pilgrimsferder til og fra Nidaros vet man også har gått over viddene til vårt område. Det meste av ferdselen mellom øst og vest gikk over land.

 

Utover 1700-tallet tok ferdselen seg opp, men hvilke ærend hadde de som reiste langs vegene på 1700-tallet? Det var embetsmenn som kom embetes medfør, og det var tømmerfutar frå greven i Larvik. Det var bønder som skulle til Kongsberg på pliktarbeid og det var bønder som skulle til Kongsberg, Bragernes eller Kristiania etter korn og andre varer.